ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Моля да се запознаете внимателно с Общите условия за покупка и ползване на онлайн магазин WWW.MOITEOBUVKI.BG

Ι. Общи условия

1.1. Настоящите „Общи условия” уреждат реда, условията и начина за покупко-продажба на предлаганите артикули, осъществявани през електронния онлайн магазин www.moiteobuvki.bg, наричан по-долу за краткост „Продавач” и/или „Онлайн магазин”.
1.2. Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Продавач” и „Купувач” или „Клиент”, като определят предварително реда и условията, при които се прехвърля собствеността на продаваните стоки, заплащането им, транспортните разходи, както и процедурата за извършване на поръчка и рекламации.
1.3. Договорът за покупко-продажба между „Продавача” и „Купувача” се счита за сключен от момента на извършване на поръчка и избор /клик/ върху някой от предлаганите налични бутони, продукти и приложения, находящи се в сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия. 1.4. Настоящите Общи условия се отнасят както за Купувачи, които имат профил, така и за Купувачи, които не са потребители (без Профил), ползващи Онлайн магазина и сключващи Договор за покупко-продажба ( с изключение на т. 4.7.п.т.3. от Общите условия, която се отнася единствено за Купувачи, които не са Потребители ( без Профил) в онлайн магазина).
1.6. Приемането на тези Общи условия е доброволно, но задължително при създаването на Профил и /или заявка за Поръчка от страна на Клиента.
1.7. С натискането (клик) на бутон с едно от следните наименования: „Купувам”, „Поръчка”, „Поръчвам и плащам”, „Плащам” Вие като Купувач декларирате, че сте запознати и безусловно се съгласявате с настоящите общи условия за ползването на сайта и за покупка през онлайн магазина, доставката и реда за подаване на рекламации на онлайн магазина www.moiteobuvki.bg
1.8. При заявяване на неналичен артикул договорът се смята за сключен от момента на заплащане на цената на стоката и потвърждение на поръчката.

ΙΙ. Страни по сделката

2.1. Поръчка може да направи всяко физическо лице, навършило 18 години, както и всяко юридическо лице и организация, на което законът дава правоспособност, наричано за краткост по-нататък „Купувач”.
2.2. Друга страна по сделката е фирма “МД ТРЕЙД БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, бул.Шести Септември 86, ЕИК: 205941205, наричана по-нататък за краткост „Продавач” и/или „Онлайн магазин”, www.moiteobuvki.bg.

ΙΙΙ. Дефиниции и определения

Всеки път, когато в останалата част на Общите условия се използват по-долу споменатите изрази, трябва да се разбират според подадената за тях дефиниция:

 • ” Уеб Сайт” – означава обособено място, намиращо се в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL): moiteobuvki.bg, съдържащо файлове, текст, звук, снимки, програми, клипове и други ресурси.
 • Онлайн магазин” или “Интернет магазин” – означава виртуален магазин (платформа), предоставящ възможността за дистанционна продажба и закупуване на предлаганите в него Продукти през Интернет.
 • “Общи условия” – означава настоящите общи условия, които имат силата на договор за покупко-продажба.
 • „Поръчка”- деклариране на волята на Купувача, който заявява своето пряко желание за сключване на Договор за покупко-продажба от разстояние, подадено чрез средствата за споразумение от разстояние, определящо Продуктите, които възнамерява да купи, както и данни за Купувача, необходими за сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба. Поръчката, изпратена до Продавача, представлява оферта на Купувача.
 • „Кошница”- услуга, даваща възможност за по-лесно извършване на избор и покупка на един или няколко продукта от разстояние през интернет при определени условия.
 • „Вход” – е-mail адрес на Купувача, посочен на Онлайн магазина при създаване на профил.
 • „Бюлетин” – Електронна услуга, даваща възможност на клиентите, които желаят да я ползват, да получават от Продавача периодична информация за продукти, онлайн магазина, новости , промоции на посочения от Клиента електронен адрес с неговото изрично съгласие.
 • „Цена” – Посочена цена в български лева(или друга валута), брутна сума с включени данъци, която Купувачът заплаща на Продавача при прехвърляне на собствеността на Продукта съгласно договора за покупко-продажба. Цената не включва разходите за доставка, освен ако условията на Промоцията, предложена от Онлайн магазина, разпореждат друго. Обявените цени, представени на страницата на „онлайн магазина”, не представляват търговска оферта по смисълна на Закона за задълженията и договорите, а единствено покана за стартиране на поръчка и начало на партньорство.
 • ”Профил” – Електронна услуга, маркирана с индивидуално име (Вход) и Парола, посочени от Клиента, набор от източници в система на Продавача, които позволяват на Купувача да ползва допълнителни функции и услуги. Клиентът получава достъп до собствен Профил с помощта на Вход и Парола. Клиентът влиза в своя Профил, след като се е регистрирал в сайта на Онлайн магазина. Профилът дава възможност за записване и съхранение на информация и адреси, данни на Купувача за доставка на Продукти, за проследяване на статуса на Поръчки и за достъп до историята на Поръчките.
 • „Промоции” (разпродажба) – специални условия за продажба, уточнени според определени в отделен регламент(бутон) правила относно специални цени и оферти на онлайн магазина, действащи за определен период от време, от които Купувачът може да се възползва според регламентираните там актуални условия. В случай на несъответствие и разминаване на промоциите и разпоредбите на настоящите Общи условия, върховенство имат условията по текуща промоция. Промоциите включват използването на промо кодове за отстъпка, с които Купувачът получава възможност за намаление от стандартната цена при определени условия и срок (включително показване на евентуални разходи и срок за доставка).
 • Плащане с “Наложен платеж” – услуга за получаване на поръчана стока и нейното директно заплащане на куриерската фирма, извършваща доставката й или при получаване в неин оторизиран офис по смисъла на ЗПУ.
 • Плащане с “Банков превод” –плащане, извършено от страна на Купувача в банков клон, директен банков превод от лична сметка или чрез помощта на друга електронна система за разплащане или пощенски превод към сметка на „Онлайн магазина”.
 • “Интернет банково плащане” – кратък и директен електронен превод, извършен от лична банкова сметка на Купувача чрез интернет система, наречена „електронен превод” или „интернет банкиране.”
 • „Договор за покупко-продажба”- договор за Покупко-продажба по смисъла на граждансия кодекс за продажба от страна на Продавача в полза на Купувача на Продукти срещу заплащане на обявена Цена, повишена с евентуални допълнителни такси и разходи за доставка се сключва между Купувача и Продавача от разстояние чрез изключително ползване на техническо средство (интернет и онлайн магазин). Договорът определя продукта, цената, неговите характеристики и допълнителни разходи. Сключването на договора става чрез избор (клик) за закупуване на продукта, като това е потвърдено с електронно съобщение, изпратено до Купувача.
 • “Продажна цена” – крайна цена за бройка или определено количество стока, включваща данъка върху добавена стойност и всички други допълнителни данъци и такси.
 • „Работни дни”-всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни и празници.
 • “Срок на изпълнение” – период от време, в който „Онлайн магазина” подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриерска фирма съгласно избрания от Купувача начин на доставка
 • “Срок на доставка” – времето за доставка до Купувача чрез куриерска фирма. Периодът зависи от избрания от Купувача начин на доставка.
 • “ЗЗП” – Закон за защита на потребителите.
 • “ЗПУ” – Закон за пощенските услуги.
 • “Производител” – физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки и продукти в завършен вид. В този онлайн магазин това са производители на обувки.
 • “Купувач” или “Клиент” – всяко физическо лице, навършило 18 г. или юридическо лице, ползващо функционалностите и извършващо покупка в „онлайн магазина”.
 • “Потребител” – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършването на търговска или професионална дейност по смисъла на „ЗЗП”.
 • “Лични данни” – персонални данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
IV. Условия за сключване на договор за покупко-продажба

4.1. Всички характеристики за предоставяне на продукт и услуга и начина на сключване на споразумение с Купувача са уточнени на страницата на всеки Продукт, представен в онлайн магазина.

4.2. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от Производителя на съответната стока, като Продавачът (онлайн магазина) не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, за вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

4.3. Поръчките се приемат от онлайн магазина от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден от понеделник до петък. Всички поръчки, направени в събота и неделя се обработват в понеделник. Заявките, постъпили след 16.00 ч. всеки работен ден, се обработват на следващия работен ден.

4.4. Продавачът предоставя свободен избор и възможност за заявка за поръчка на продукти по един от следните начини:

 • През онлайн магазина www.moiteobuvki.bg.
 • Чрез контакт по телефона.
 • Чрез електронна поща, посочена в онлайн магазина.
 • Чрез онлайн чат или други технически средства и програми.

4.5. В процеса на развитие на предоставяните продукти Продавачът си запазва правото да въведе нов, следващ начин за заявка на поръчки с използване на дистанционни средства за комуникация според принципите, посочени в настоящите Обши условия.

4.6. Сключването на Договор за покупко-продажба между Купувача и Продавача става след предварително направена от Купувача Поръчка.

4.7. Продавачът предоставя възможност на Купувача да направи Поръчка (покупка) през Онлайн магазина по следния начин и в посочения ред:

 • Избор на продукт в своята Кошница.
 • Купувачът попълва формуляр за създаване на Профил, като потвърждава актуалността на данните, необходими за сключване и реализиране на Договора за покупко-продажба. Попълване на неактуални или неверни данни за Купувача може да възпрепятства реализирането на Договора
 • Купувач, който няма Профил, трябва самостоятелно да попълни Формуляра за поръчки с актуални негови данни (Име и фамилия, /фирма ЕИК/, град, код, улица, номер (етаж, блок), телефон, продукт, количество (броя), желан начин на плащане, необходими за сключване и реализиране на Договора за покупко-продажба, като с клик на бутон приема Общите условия преди изпращане на поръчката.
 • Избор на начин за доставка.
 • Избор на начин за плащане на цената.
 • Купувачът изпраща поръчката си с натискането на бутон в онлайн магазина („Купувам” „Поръчка”, „Поръчвам и плащам”, „Плащам”) .
 • Преди изпращане на поръчката, до момента на натискане на бутона („Поръчка”, „Поръчвам и плащам”, „Плащам”) Купувачът има възможност за коригиране, премахване и добавяне на данни в рамките на неговата поръчка и страница „Кошница”.
 • За да отговори на Поръчката, в срок от 2 работни дни Онлайн Магазинът изпраща на Клиента отговор (електронно съобщение или телефонно обаждане), с което потвърждава, че е получил Поръчката и приема офертата (потвърждение), подадена от Купувача или информира за липса на възможност(отказ) да я приеме.
 • Договорът е в сила от момента на потвърждаване на Поръчката до момента на реализирането ѝ от Продавача.
 • При установяване на липса на наличност на всички или на част от поръчаните от Купувача продукти след сключване на Договора за покупко-продажба поради грешка или друго, независещо от Продавача обстоятелство, Продавачът своевременно, най-късно в срок до 4 работни дни от сключването на Договора за покупко-продажба, ще информира за това Купувача и ще му върне изцяло паричната сума, получена от него. В случай на възникнали по време на реализирането на Поръчката проблеми, с цел изясняването им или извършването на евентуални промени, Продавачът може да се свърже с Купувача на посочения от него телефонен номер или e-mail адрес.
 • Общата стойност на поръчката обхваща цената, разходите за доставка и евентуални други разходи според избраните от Купувача опционално платени услуги. Продавачът може в избран от него период да определи праг на минималната стойност на Поръчката, за която доставката на Продукти да бъде безплатна. За общата цена, заедно с таксите и данъците на Продукта, предмет на Поръчката, както и за разходите, включващи заплащане на доставка, транспорт и пощенски услуги и други разходи или когато не може да се определи точно размерът им – Купувачът е информиран за неговото задължение за заплащане на тези разходи при подаване на Поръчка, в това число в момента на изразяване на волята му за обвързване с Договора за покупко-продажба.
 • Влезлите в сила Промоции в Онлайн магазина не могат да се обединяват, доколкото условията на Промоцията изрично не постановяват друго.
 • В зависимост от избрания начин на плащане Купувачът може да бъде пренасочен към сайт на външен доставчик на разплащателни услуги за извършване на плащането.
V. Регистрация

5.1. Процедурата по регистрация /създаване на Профил/ е доброволна и безплатна за неопределено време. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на Онлайн магазина. За да направите поръчка е необходимо да следвате процедурата за попълване на регистрационния формуляр. След успешна регистрацията ползвателят ще получи достъп, с който ще може да влиза в създадения му в онлайн магазин www.moiteobuvki.bg персонален профил и да използва допълнителни функционалности.

5.2. Купувачът има възможност по всяко време и без посочване на причина да изтрие Профила (отказване) чрез опция в неговия профил или чрез електронната поща на адрес: moiteobuvki@gmail.com. Извършването на покупки в онлайн магазина може да става и без регистрация.

5.3. Чрез електронна поръчка от Онлайн магазина може да бъдат закупени само тези продукти, които системата позволява да бъдат добавени в пазарската кошница на Купувача.

5.4. Представянето на неактуални или непълни данни за Купувача може да възпрепятства реализирането на Поръчката (договора).

5.5. За Клиенти, които не са потребители (без Профил), Продавачът може да извърши промени в Регламента по всяко време въз основа на действащите законови разпоредби.

VI. Цени и методи на плащане

6.1. Цените на артикулите в онлайн магазина са посочени в български лева с включен ДДС. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на доставните разходи и цената на услугата за инкасиране на парите при доставка с наложен платеж.

6.2. Цената за доставката, цената за инкасиране на парите при доставка с наложен платеж се заплащат от Купувача съгласно ценоразписа на куриерската фирма.

6.3. Продавачът си запазва правото да променя цените на артикулите по всяко време. При потвърдена от страна на Продавача поръчка, цената на конкретния продукт (артикул) по дадена поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това съгласно т. 6.5 срок и съгласно условията в т.6.7 по-долу.

6.4. Евентуални търговски отстъпки от цените на артикулите не се отнасят за артикули, които са в промоция или са на разпродажба.
6.5. Продавачът предоставя на Купувача следните начини за доброволно заплащане, произтичащи от Договора за покупко – продажба

 • Наложен платеж:
  Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката става при доставката от куриер и получаването й от Купувача, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение че Купувачът изрично е упоменал това при създаването на поръчката.
 • Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката става от Купувача или от трето лице от негово име предварително по банков път по издадена проформа фактура, служеща като основание за превода, следвайки стъпките и указанията в сайта.
 • С дебитна или кредитна карта: Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката от Купувача става предварително по интернет с лична дебитна или кредитна карта , следвайки стъпките и указанията в сайта.
 • По интернет чрез микросметка (Paypal, ePay, Easypay и др). Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката от клиента става предварително по интернет с микросметка велектронните системи, следвайки стъпките и указанията в сайта. В случай че нямате сметка, системата ще Ви позволи създаване на временна такава, през която да платите с дебитна или кредитна карта.
 • Купувачът следва да заплати дължимата сума в срок от 2 (два) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна наПродавача. Ако в този срок не постъпи в банковата сметка на Продавача дължимата по конкретна поръчка сума,  Продавачът приема, че Купувачът се отказва от поръчката и я анулира (прекратява едностранно договора) на основание „неполучено плащане”.

 

6.6. С приемането на настоящите общи условия Купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща авансово, в пълен размер продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката Купувачът получава от куриера касова бележка/фактура/, в която е посочена дължимата продажна цена и документ за дължимата сума за доставка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума, включваща цената на стоката, посочена в касовата бележка /фактурата/ и цената на доставката, което се отбелязва в талона /товарителница/ на куриера за приемо-предаване, който е удостоверяващ предаването на стоката от куриера на Купувача и който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване Купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Продавача сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

6.7. Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Продавачът не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

VII. Доставка и предаване на стоката

7.1. Доставката на поръчани продукти се извършва с куриер и се заплаща от Купувача, освен ако в Договора за покупко-продажба е уговорено друго.

7.2. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични посолства, дипломатически мисии, кораби и самолети под български флаг, които се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва товарителница (талон за приемо-предаване), с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
7.3. При поръчка на налична на склад стока – до 2 работни дни. Поръчки, направени след 15.00 ч., се обработват на следващия работен ден.

7.4. При поръчка на неналична на склад стока “с доставка” – в срок до 20 работни дни, считано от следващия работен ден, в който поръчката е потвърдена.
7.5. При всички случаи Продавачът си запазва правото едностранно, без да информира Купувача, да удължи посочените срокове с до (7)седем дни.

7.6. Стоките се доставят на получателите стандартно – наложен платеж срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресанта, пратките се връчват както следва: 1. За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получаващо пратката. 2. За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на продавача или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на продавача или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, продавачът задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка или не приема пратката умишлено.

7.7. Ако Купувачът е посочил, че плащането ще се извърши чрез наложен платеж, но то е отхвърлено, след като му е била дадена възможност, то  Продавачът може да прекрати едностранно договора за покупко-продажба, като не възниква задължение за предаване на стоката.

7.8. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчка, същата се счита за невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение.

7.9. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Купувача /или друг получател/ в брой на сумата по наложения платеж, включващ цената на стоката и доставката, посочени в товарителницата, придружаваща пратката.

VIII. Връщане на закупени от Онлайн магазина артикули

8.1. Купувачът е длъжен да съхранява с грижа на добър стопанин получената от него стока и да осигури запазването на нейните качества и цялост.

8.2. В случай, че Купувачът упражни правата си по чл. 55 от Закона за защита на потребителите, следва да изпрати писмено изявление за отказ от слючения договор до Продавача в 14-дневен срок, считан от датата на приемане на стоката и да върне стоката на Продавача за своя сметка с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, доказващи покупката, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната от производителя опаковка, като разходите за доставка са за сметка на Купувача. В случай, че Купувачът не спази горните условия, Продавачът има право да откаже развалянето на сключения договор за покупко-продажба. До момента на получаването на стоката от Продавача, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.

8.3. Изявлението на потребителите следва да бъде изпратено по един от упоменатитие в точка 7.2. начини.

8.4. Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача в пълен размер заплатената от него продажна цена не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която Купувачът е упражнил горепосоченото право.

8.5. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувачът има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от купувача или от трето лице /различно от превозвача и посочено от купувача/ или когато Купувачът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно, считано от датата на приемане на последната стока;.

8.6. Продавачът не носи отговорност за разходите, които Купувачът е направил по време на закупуването на стоката.

IX. Преглед на стоката. Рекламации

9.1. При получаване на стоката Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случaй, че констатира явни дефекти и/или липса на някой от придружаващите артикули или аксесоари, незабавно да информира лицето, извършващо доставката и Продавача на тел: 0885199691. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерската фирма. В протокола следва задължително  да се опишат явните недостатъци. В случай, че Купувачът не направи това в момента, вещта се смята за окончателно одобрена, като той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

9.2. Рекламация на закупени стоки чрез онлайн магазина може да бъде направена от Купувача по правилата и сроковете на чл.55 от ЗЗП чрез писмено изявление по следните начини:

 • В електронен вид чрез изпращане на причините за рекламация, артикулен номер (код), номер на документ, удостоверяващ покупката на електронната поща (адрес): MOITEOBUVKI@GMAIL.COM; Телефон за контакт: 0885199691
 • Чрез директно изпращане на попълнен интерактивен формуляр за връщане на стока, следвайки стъпките и указанията в сайта.

9.3. Клиентът може вместо възможното предложено от Продавача отстраняване на дефекта да поиска замяна на Продукта на такъв без дефекти, освен ако привеждането на продукта в съответствие с договора по избрания от Купувача начин е невъзможно или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с начина, предложен от Продавача. При оценка за нецелесъобразните, прекомерни разходи се взема предвид стойността на Продукта без дефекти, вида и значението на установения дефект.

9.4 . „Онлайн магазина” не носи отговорност и не се задължава да отстранява дефекти и рекламации, касаещи стоки или претендиране за такива при повредени и загубени опаковки, непредоставени документи, удостоверяващи покупката, както и след изтичане на 14-дневен законов срок, считан от датата на приемане на стоките от Купувача или от трето лице, посочено предварително от него и различно от превозвача.

9.5. При уважаване на явна причина за рекламация е възможно Продавачът да предложи замяна за своя сметка или намаляване на цената, ненадвишаващо 15 % /петнадесет процента/ от договорената стойност на стоката.

9.6. Продавачът предоставя /при поискване от страна Купувача/ документи във връзка с продаваните от него стоки, съгласно приложимото към момента на продажбата законодателство.

X. Защита на личните данни

10.1. С приемането на настоящите общи условия Купувачът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие / до евентуалната му изрична писмена заявка за отказ/ предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавача и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, договори за маркетингови и рекламни цели на продавача, промоции и томболи, организирани от онлайн магазина, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели.

10.2. Задължение на Продавача е да опазва конфиденциалността на предоставените му потребителско име и парола и да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Купувачите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

10.3. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на онлайн магазина за редовна, ако при направата й са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице.

10.4. С приемането на настоящите общи условия Купувачът изрично и безусловно се съгласява на посочения от него за целите на регистрацията на сайта електронен адрес да получава електронни съобщения, съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез писмен е-mail от страна на клиента. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

XI. Заключителни клаузи

11.1. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им. Продавачът си запазва правото по всяко време да извършва актуализация в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на настоящия онлайн магазин (интернет сайт) и не се отнасят за потвърдени поръчки, сключени преди този момент.

11.2. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на онлайн магазина и действителните нюанси на цветовете на продуктите. Възможна е разлика в нюанса според вида устройство, което ползва Купувачът или на което се разглежда онлайн магазина.